Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Ngày đăng: 20/12/2023 09:25 AM

  1. Phí vận chuyển khi đặt hàng tại myphamyennguyen.com

   

   

  Đối với khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa sẽ áp dụng phí vận chuyển 17.0000đ.

  Đối với khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác với hóa đơn dưới 249.000đ Yến Nguyễn Cosmetic thu phí vận chuyện 30.000đ cho mỗi đơn hàng. Đối với hóa đơn ≥ 249.000đ sẽ Miễn phí vận chuyển.

  2. Thời gian vận chuyển

  Thời gian vận chuyển đơn hàng trong tỉnh Khánh Hòa sẽ từ 2 - 3 ngày, các tỉnh / thành phố khác dao động 3 - 4 ngày.

   

   

  Nếu thời gian vận chuyển trễ hơn với thời gian dự kiến sau 3 ngày thì khách hàng gọi điện trực tiếp cho Yến Nguyễn Cosmetic thông qua số Hotline  0327 570 176 để được hỗ trợ sớm nhất. Yến Nguyễn Cosmetic sẽ theo dõi đơn hàng và làm việc với đơn vị vận chuyển để tìm ra phương án tối ưu.

  3. Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

  Nghĩa vụ của bên vận chuyển J&T Express

  - Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

  - Giao tài sản cho người có quyền nhận.

  - Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  - Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

  - Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Quyền của bên vận chuyển J&T Express

  - Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

  - Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  - Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

  - Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

  Nghĩa vụ của Yến Nguyễn Cosmetic khi thuê vận chuyển J&T Express

  - Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

  - Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

  - Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

  Quyền của Yến Nguyễn Cosmetic khi thuê vận chuyển J&T Express

  - Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

  - Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  - Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.

  - Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

  - Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.